to miejsce, do którego kierowane są powyższe informacje.

to miejsce, do którego kierowane są powyższe informacje.

Wiele właściwości powyższego ogrodu znajduje się w Ogrodach Gdańskich, które również podzielone są ze względu na wielkość. W przypadku Gdańska podział ten ma miejsce na mniejsze ogrody, ze względu na większą trudność ich odnalezienia w otaczającej zieleni. Największy z ogrodów w Gdańsku położony jest na Łokietkach, zajmuje prawie

Kontynuuj czytanie